Vereisten deelname

Buiten een goede gezondheid en uiteraard gewoon er heel veel zin in hebben, zijn er verder geen specifieke vereisten om aan een ademhalings- en ijsbad sessie/workshop mee te doen. Als je zwanger bent of als je koorts hebt moet je helaas even over slaan. Ben je bekend met hart- en vaatzieken, een aneurysma, heb je een hoge bloeddruk (waar je medicijnen voor slikt), heb je epilepsie, de secundaire vorm van het fenomeen van Raynaud of een andere ernstige medische aandoening, overleg dan eerst even met je huisarts.

Voorbereiding

Kom bij voorkeur niet met een volle maag naar de sessie/workshop; je mag uiteraard wel gewoon gegeten hebben, een licht ontbijt is gewoon ok.

Om alvast te wennen aan de kou kun je zelf alvast beginnen met koud afdouchen. Start eens met ongeveer 15 seconden (één inademing en één lange uitademing) en bouw dit uit naar ongeveer 2 minuten. Draai de douche in één keer zonder twijfel naar koud en focus op een lange uitademing!

Gezondheids- en eigen risico verklaring

Alle deelnemers wordt gevraagd om bij binnenkomst van de sessie/workshop een ‘gezondheids- en eigen risico verklaring’ in te vullen en te ondertekenen. De deelnemer verklaart middels ondertekening voorafgaand aan de sessie/workshop dat hij/zij zich, voor wat betreft zijn/haar geestelijke en lichamelijke gezondheid en conditie, goed in staat acht om deel te nemen aan de workshop. Bij twijfel heeft de deelnemer te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid om vóór aanvang van de sessie/workshop zijn/haar arts/specialist te raadplegen. De ingevulde en ondertekende verklaringen worden uiterlijk 6 weken na afloop van de sessie/workshop vernietigd.

Deelname is op eigen risico

Deelname aan de sessie/workshop is op eigen risico.

Vrijwaring Aansprakelijkheid

Deelnemers gaan middels opgave uitdrukkelijk akkoord met het feit dat de deelnemer op geen enkele wijze de organisator IJsSmelt aansprakelijk kan stellen voor (in-) directe schade in welke vorm dan ook.

Middels opgave / aanmelding voor een activiteit georganiseerd door IJsSmelt vrijwaren deelnemers de organisatie voor enige vorm van schadeclaims.

Annuleringen

Annulering door IJsSmelt:

Indien een workshop waarvoor deelnemer zich heeft aangemeld niet doorgaat vanwege onvoldoende deelname, krijg je uiterlijk een week voor aanvang van de workshop schriftelijk, per e-mail /’Whatsapp’ bericht. Het eventueel vooraf volledig betaalde bedrag krijg je vervolgens teruggestort.

In geval van ziekte van de trainer wordt getracht vervanging te vinden. Is dit niet mogelijk dan wordt de workshop geannuleerd en opgeschoven: er wordt dan een voorstel voor een nieuwe datum gedaan.

Annulering door de deelnemer:

Wanneer je om welke redenen dan ook, toch niet aan een workshop mee kunt doen, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

Indien je zelf niet mee kunt doen, kun je uiteraard zonder extra kosten voor vervanging zorgen en iemand anders in jouw plaats laten deelnemen. Dit kan zelfs nog op de dag van de workshop. Misschien kun je zelf ook maar een deel van de workshop mee doen. Gedeeltelijke deelname geeft echter geen recht op restitutie van een deel van kosten.

Wil je jouw deelname annuleren, dan moet je dit schriftelijk per email doorgeven via info@ijssmelt.nl

  • Tot 4 weken van te voren kan kosteloos worden geannuleerd;
  • Bij annulering tussen de 2 en 4 weken voor de datum van de workshop, wordt 50% van de deelnemersprijs terugbetaald of is in overleg verschuiving naar een volgende workshop mogelijk;
  • Bij annulering binnen 2 weken voor de datum van de workshop is ongeacht de reden de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

Facturatie / Betaling

Betaling bij individuele deelname kan op de dag van de sessie/workshop (bijvoorbeeld via een ‘Tikkie’) of op een andere wijze zoals nader overeen te komen tussen IJsSmelt en de deelnemer. Facturen zijn op verzoek uiteraard mogelijk. In geval van een bedrijfsworkshop wordt één totaal factuur verzonden aan de opdrachtgever. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de workshop te worden betaald.